• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

До уваги інститутів громадянського суспільства соціального спрямування!

eye

316

24.11.2022 14:02

RSS

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році за рахунок коштів місцевого бюджету Хмільницької міської ТГ

 

Порядок проведення конкурсу регламентується  постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та рішення 32 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 16.09.2022 р. № 1351 “Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з бюджету Хмільницької міської ТГ інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, які здійснюють свою діяльність на території Хмільницької міської ТГ” (зі змінами). Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на розв’язання найважливіших та найактуальніших проблем  вразливих  категорій громадян в умовах правового режиму воєнного стану та  налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органом місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства у ефективній діяльності на території Хмільницької міської ТГ на благо її жителів.

Конкурсні пропозиції подаються інститутами громадянського суспільства за такими пріоритетними напрямками:

- соціальний захист, підтримка та соціальна адаптація  осіб з інвалідністю;

- соціальний захист, підтримка та соціальна адаптація  учасників бойових дій та їх сімей, членів сімей загиблих та померлих внаслідок внаслідок війни;

- соціальний захист, підтримка та соціальна адаптація  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- соціальних захист , підтримка та соціальна адаптація  громадян похилого віку.

Статті витрат, які можуть бути профінансовані відповідно до чинного законодавства України в рамках програми (проект, заходу) за кошти місцевого бюджету Хмільницької міської ТГ в розрізі кодів економічної  класифікації видатків бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України  від 14.01.2011 р. № 1, а саме:  

2110 - оплата праці;

2120 - нарахування на оплату праці;

2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

2220 - медикаменти та перев'язувальні матеріали;

2240 - оплата послуг (крім комунальних);

2250 - видатки на відрядження;

2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

2730 - інші виплати населенню.

Конкурсні пропозиції, які подаються інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі, мають бути складені державною мовою та повинні містити:

 

1)заяву про участь у конкурсі за формою згідно з Додатком 1 до Порядку надання фінансової підтримки  з  місцевого бюджету  інститутам громадянського суспільства

соціального спрямування, які здійснюють свою діяльність на території Хмільницької  міської ТГ, затвердженого рішенням 32 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 16.09.2022р. № 1351(зі змінами) (https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/documents/item/18797) ;

2) опис програми (проекту, заходу) за формою згідно з Додатком 2 до Порядку надання фінансової підтримки  з  місцевого бюджету  інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, які здійснюють свою діяльність на території Хмільницької  міської ТГ, затвердженого рішенням 32 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 16.09.2022р. № 1351(зі змінами) та кошторис витрат (у розрізі  заходів), необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), згідно з Додатком 3 до зазначеного Порядку з урахуванням переліку статей, визначених організатором конкурсу (https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/documents/item/18797) ;

3) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проекту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціально спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо інститут громадянського суспільства соціально спрямування  зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

В описі програми (проекту, заходу) повинна бути зазначена інформація щодо:

- забезпечення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;

- рівня забезпечення безпеки учасників програми (проекту, заходу) в умовах воєнного стану.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Організатор конкурсу не допускає до участі в конкурсі інститути громадянського суспільства соціального спрямування в разі, коли:

- інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у державних реєстрах;

- інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним у Порядку надання фінансової підтримки з бюджету Хмільницької міської ТГ інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, які здійснюють свою діяльність на території Хмільницької міської ТГ”, затвердженого рішенням 32 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 16.09.2022р. № 1351 (зі змінами);

- інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі поданням заяви на адресу організатора конкурсу;

- інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

- установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

- конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному або адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації. На кожному аркуші копій документів керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», вказується дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути розраховані на 2023 рік .

Строк подання конкурсних пропозицій становить 25  днів з дня оголошення.

Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап: індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням та загальнодержавним та/або місцевим програмам;

другий етап: відкритий захист конкурсних пропозицій, індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій шляхом проставлення балів, визначення переможців та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки.

 

Конкурсні пропозиції приймаються  з 24.11.2022 р. по  18.12.2022 р. щоденно, окрім вихідних днів, з 08.00 год. до 17.00 год., за адресою: м.Хмільник, вул.Столярчука, 10  - управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради у паперовому вигляді запечатаному конверті (з поміткою на конкурс і назвою організації) та в електронному вигляді на магнітних носіях. 

За додатковою інформацією звертатись до управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради або за тел.:(04338)2-18-16.

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

 

Назад до розділу