• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Звернення громадян

Порядок подання і розгляду звернень громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб із пропозиціями (зауваженнями), скаргами, що стосуються їх статутної діяльності,  заявами (клопотаннями) щодо реалізації своїх прав та законних інтересів.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим (надісланим поштою або переданим громадянином).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою ст. 7 цього Закону.
Визначаються анонімними і не підлягають розгляду та вирішенню письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше було вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено ст. 17 цього Закону та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Також забороняється направляти скарги громадян до розгляду тим органом або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Прийом звернень громадян до Хмільницької міської ради проводиться в Центрі надання адміністративних послуг у м. Хмільнику (1-й поверх адмінприміщення).


Додаток

до розпорядження міського голови

від 16.05.2023р. № 234-р

 

ГРАФІК

ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

У ВИКОНКОМІ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому

Міський голова

Юрчишин

Микола Васильович

Понеділок

з 9.00

до 12.00 год.

Хмільницька міська рада

4-й поверх адмінприміщення каб.№401

Секретар

міської ради

Крепкий

Павло

Васильович

Вівторок

з 13.00

до 16.00 год

Хмільницька міська рада

4-й поверх адмінприміщення каб.№ 409

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Редчик

Сергій

Борисович

Середа

з 9.00

до 12.00 год

Хмільницька міська рада

4-й поверх адмінприміщення каб.№ 402

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Сташко

Андрій Володимирович

Четвер

з 9.00

до 12.00 год.

 

 

Хмільницька міська рада

3-й поверх адмінприміщення каб.№313

Керуючий справами виконкому міської ради

Маташ

Сергій

Петрович

 

П’ятниця

з 9.00

до 12.00 год.

 

Хмільницька міська рада

4-й поверх адмінприміщення каб.№406

 

Інформацію щодо організації проведення особистого прийому громадян можна отримати за тел. (04338) 2-20-85 та на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради.

 

Міський голова                                                                                                             Микола ЮРЧИШИН

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядженням міського голови

                                                                         від «23» грудня 2020р. №485

    ГРАФІК

ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ   УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ , ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ   У ВИКОНКОМІ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

 

Місце прийому

 

Міський голова

Юрчишин

Микола Васильович

Останній четвер місяця

 з 9.00 до       12.00 год.

Хмільницька міська рада  (4-й поверх, адмінприміщення, каб.№401)

вул. Столярчука,10

тел. (04338) 2-25-16

Начальник управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

Тимошенко

Ірина

Ярославівна

Останній четвер місяця

   з 13.00 до

    16.00год.

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (адмінприміщення, каб. №5)

2 пров. Пушкіна,8

тел. (04338) 2-26-56

Інформацію щодо організації і проведення особистого прийому учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та членів їх сімей   можна отримати за тел.(04338) 2-20-85.

                   Міський голова                                                                                 М. В. Юрчишин


 

Додаток

до розпорядження міського голови

від 16.05.2023р. №235-р

 

ГРАФІК

ЧЕРГУВАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА ТЕЛЕФОННІЙ «ГАРЯЧІЙ ЛІНІЇ»

 

Крепкий Павло Васильович

секретар міської ради

перша п’ятниця місяця

з 14.00 до 15.00 год.

Редчик Сергій Борисович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

друга

п’ятниця місяця

з 14.00 до 15.00 год.

Сташко Андрій Володимирович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

третя п’ятниця місяця

з 14.00 до 15.00 год.

Маташ Сергій Петрович

керуючий справами виконкому міської ради

четверта п’ятниця місяця

з 14.00 до 15.00 год.

 

 

Резерв:

Олійник Олександр Анатолійович – начальник управління містобудування і архітектури міської ради – головний архітектор;

Тишкевич Світлана Вікторівна - начальник управління земельних відносин міської ради.

 

Міський голова                                                                Микола ЮРЧИШИН


 


 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за І півріччя 2023 рік

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за 2022 рік

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за І півріччя 2022 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за 2021 рік

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за І півріччя 2021 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за 2020 рік

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за І півріччя 2020 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за 2019 рік 

АНАЛІТИЧНІ ДОВІДКИ про організацію роботи зі зверненнями громадян у Хмільницькій міській раді за 2017-2018 роки