• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Про курорт

Тисячоліттями людство веде пошук шляхів продовження життя, вступаючи в боротьбу з хворобами і швидкоплинністю життя. Здоров’я – це перша і найважливіша потреба людини, яка визначає її здібності до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості.

В системі заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, профілактики захворювань і збільшення активного довголіття, важливе місце займає курортне лікування з комплексним використанням природних і лікувальних факторів.

Комплексне курортне лікування направлене на послаблення нервово-емоційної напруги і дає можливість не лише попередити подальше прогресування хвороби, але і за порівняно короткий строк відновити втрачену працездатність. Це безпосередньо підтверджують результати лікування.

Наявність в нашій країні величезних запасів природних лікувальних факторів – мінеральних вод, лікувальних грязей, а також сприятливі кліматичні зони дають можливість функціонувати широкій мережі спеціалізованих санаторно-курортних закладів для лікування і реабілітації хворих.

Курорт Хмільник – відомий бальнеологічний курорт, розташований у мальовничому Поділлі в лісовому масиві, більшу частину якого займають хвойні породи дерев. На сьогодні це один із найзначніших і найвідоміших курортів з чудово розвиненою інфраструктурою лікувальної справи. Відпочиваючі з усього світу мимоволі переймаються його безтурботним настроєм, чарівним спокоєм і атмосферою, наповненою енергією життя і здоров'я.

В 1934 році Український геологорозвідувальний трест, вишукуючи питну воду в центрі міста, пробурив першу свердловину під №1-е. Перші аналізи води з цієї свердловини, детальні дослідження її хімічного складу і фізико-хімічних властивостей проводили з квітня 1935 по 1938 рік співробітники інституту геологічних наук НАН України. Добута на глибині 65 метрів вода була неприємна на смак, жорстка й солонувата. Проте, джерело привернуло увагу науковців Інституту геології Академії наук України та Українського науково-дослідного інституту курортології. За хімічним складом води Хмільника класифікували як радонові, вуглекислі, гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієві мінеральні води з високим вмістом марганцю. Одночасно вчені Українського науково-дослідного інституту курортології м.Одеси доцент Бабаджан М.А., професор Гук В.В. провели експериментальні та клінічні дослідження цієї води. Висновок фахівців був вражаючим – Хмільницька радонова вода володіє унікальними цілющими властивостями й не має аналогів серед відомих мінеральних вод світу.

Тому уряд України в 1938 р. визнав район залягання лікувальних вод навколо Хмільника курортною місцевістю. З того часу в місті розпочинається будівництво водолікарень, перерване Великою вітчизняною війною. У 1960 р. Хмільник стає курортом союзно-республіканського значення.

На курорті застосовують комплексні методи лікування з використанням одного з основних лікувальних факторів - насиченої радоном мінеральної води. Інертний газ радон з періодом напіврозпаду 3,8 днів є унікальним засобом для лікування найрізноманітніших захворювань.

Після прийняття радонової ванни у пацієнта на тілі залишається активний наліт мінералів, який зберігається до 3 годин. Через шкіру, легені , слизові оболонки продукти розпаду радону і активізовані мінерали проникають в кровоносну систему, внаслідок чого іонізуються молекули води організму. Одержані вільні радикали посилюють окисні процеси в організмі .

На курорті лікуються захворювання:

  • опорно-рухового апарату;
  • серцево-судинної системи;
  • нервової системи;
  • органів дихання;
  • гінекологічні захворювання;
  • захворювання чоловічої статевої системи;
  • захворювання шкіри;
  • захворювання ендокринної системи.

Всього на курорті лікується більше 60 форм захворювань.

Другим по значенню лікувальним фактором курорту Хмільник є лікувальна торф’яна грязь Війтівецького родовища. Торф в якості лікувального засобу вперше почали застосовувати ще в ХІХ ст. Лікування давало значний терапевтичний ефект і отримало розповсюдження на багатьох курортах Західної Європи і Росії. Лікування теплом є не лише одним із самих старих, але безумовно, і найбільш ефективним і поширеним методом фізіотерапії.

На території Вінницької області відомі 140 торф’яних родовищ, з яких розвідані лише 12. Більш детально вивчені торф’яні грязі Війтівецького родовища. Місцеві жителі застосовують їх з лікувальною метою вже давно.

В 1957 році співробітниками Одеського НДІ курортології і Вінницького медінституту було розпочато вивчення Війтівецького родовища. Ними була проведена значна робота по описанню самого родовища і вивченню його фізико-хімічних властивостей. Згідно діючого законодавства України, вивчення лікувальних торфових грязей продовжується.

Війтівецьке родовище займає площу близько100 га і знаходиться в 5-6 км на північний-захід від курорту Хмільник в низині пойми річки Безимянна. В результаті багаторазових досліджень проб торфу, взятих на різних його ділянках і рівнях, були отримані результати його фізичних властивостей і хімічного складу. Торф Війтівецького родовища є низинним, переважно очеретяно-осокового типу, з характерною грудкувато-пухкою консистенцією. Колір торфу буро-коричневий. В ньому міститься багато рослинних залишків, що втратили структуру.

Якісний склад органічних речовин Війтівецького торфу різноманітний. В ньому міститься велика кількість гумінових речовин, бітуму А і його компонентів. З допомогою спектрометричного і об’ємного аналізів в торфі виявлені мікроелементи міді, марганцю, заліза, свинцю, алюмінію, йоду та ін.

Для остаточного вирішення питання про можливість використання торфу з лікувальною метою Республіканським інститутом особливо небезпечних інфекцій і бактеріологічною лабораторією Вінницької обласної СЕС були проведені багаторазові і тривалі санітарно-бактеріологічні дослідження торфу на різних рівнях, в результаті чого був даний висновок про те, що торф Війтівецького родовища не містить патогенних мікроорганізмів і може бути використаний з лікувальною метою.

Спеціалісти Одеського НДІ медичної реабілітації та курортології зробили наступний висновок: “По основним фізико-хімічним і санітарно-бактеріологічним показникам торф’яна грязь Війтівецького родовища Хмільницького району Вінницької області відповідає всім вимогам, пред’явленим до лікувальних торфів і може бути рекомендована до використання з лікувальною метою”. На протязі 2007-2010рр. проводилась детальна розвідка родовища з метою підрахунку експлуатаційних запасів торфової грязі та затвердження їх в ДКЗ України.

Наступним стратегічно-важливим природним лікувальним фактором курорту Хмільник є наявність джерела питної мінеральної води. Протягом тривалого часу існування курорту для лікування хворих з супутніми захворюваннями органів травлення санаторно-курортні заклади вимушені були завозити мінеральну воду з інших курортів відповідного профілю – Моршин, Трускавець, Сатанів. В 1995 році на території медичного центру реабілітації залізничників Південно-Західної залізниці була пробурена свердловина №44 глибиною 100 м. В 1999 році був отриманий попередній висновок, що вода із вищезгаданої свердловини є біологічно активною слабомінеральною водою з підвищеним вмістом органічних речовин з високими терапевтичними можливостями для лікування хворих з захворюваннями органів травлення, хвороб нирок, печінки і порушеннями обміну речовин, тобто вона є аналогом води добре відомих мінеральних вод Сатанова і Трускавця.

Також не менш важливим чинником, який прямо впливає на процес забезпечення успішного курортного лікування, є географічне розташування курорту. Річка і великі лісові масиви, чисте високоіонізоване повітря, велика кількість сонячних днів на протязі року створюють сприятливі умови для проведення кліматолікування на курорті Хмільник. Кліматолікування покращує нервову регуляцію функцій внутрішніх органів, нормалізує реактивність організму і підвищує його здатність опиратись несприятливому впливу навколишнього середовища.

За роки існування курорту, використовуючи значний потенціал природнокліматичних ресурсів, вигідне географічне розташування, санаторно-курортним закладам міста Хмільника вдалось створити сучасну діагностично-лікувальну базу, високопрофесійний штат медичних працівників та обслуговуючого персоналу, потужне курортне господарство з розвинутою інфраструктурою. Це дає змогу щорічно на курорті Хмільник оздоровлювати до 50 тис. чол.

На сьогодні Хмільник – це сучасний бальнеологічний курорт державного значення, до складу якого входять 8 санаторно-курортних закладів. 12 травня 2011 року Верховна Рада України ухвалила законопроект за №8271 від 18.03.2011 р. «Про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення».